baneroferta
  • kompleksowa budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej ( sieci wodociągowe, kanalizacje sanitarne, kanalizacje deszczowe),
  • budowa infrastruktury gazowej,
  • przyłącza,
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  • obsługa eksploatacyjna istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych,
  • doradztwo oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemu z zakresu infrastruktury wodnej,