biuro@ebigreensky.com.pl

Wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, eksploatacji, konserwacji i utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Tczew, stanowiących mienie komunalne – od 04.2019