Przebudowa ulicy Rapackiego

 Przebudowa ulicy Rapackiego na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Królewskiej – kanaliza deszczowa