Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G – od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G”, – kanaliza deszczowa