Budowa przepompowni ścieków sanitarnych

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej we wsi Płużnica