Budowa oczyszczalni ścieków

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty