Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” – budowa katalizy deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej,